Umění

Prvá slovenská investičná skupina, a. s., která představuje 100% a hlavnou dceřinou společnost PROXY-FINANCE a. s., začala jako jedna z prvních společností založených v bývalém Československu po roku 1989 sbírat výtvarné umění. Kolekce se buduje od roku 1992 a dodnes nese název Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny.

Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny je orientovaná na slovenské výtvarné umění 20. století. Jejím jádrem jsou díla z liberálních 60. let a z následujícího období tzv. normalizace, avšak výlučně ta, která byla vytvořena mimo oficiální doktrínu socialistického realismu. Sbírku tvoří díla nesporné umělecké hodnoty, svou kvalitativní úrovní porovnatelná v kontextu euroamerické výtvarné scény. Zároveň se tak naplnil záměr majitelů sbírky podpořit autory, kteří měli v období tzv. normalizace v 70. a 80. letech těžší podmínky realizace, a tímto způsobem spojit tak finanční, umělecké a filantropické cíle do jednoho. Pro uvedenou koncepci se v roce 1993 stala kurátorkou sbírky historička umění Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D., která pro ni dodnes aktivně pracuje.

V precizně vybrané sbírce najdete doma i ve světě uznávané autory, jakými jsou Július Koller, Mária Bartuszová, Jana Želibská, Milan Dobeš, Alex Mlynárčik, Rudolf Uher, Jozef Jankovič, Rudolf Fila, Stano Filko, Milan Paštéka, Andrej Rudavský, Rudo Sikora, Klára Bočkayová a další.

Po deseti letech od jejího založení začali sbírku zveřejňovat během reprezentativních výstav ve významných galeriích a muzeích moderního umění, a to státních, regionálních i soukromých doma (Bratislava, Nitra, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín) i v zahraničí (Krakov, Praha, Passau, Vídeň, Sibiu, Bukurešť, Budapešť, Györ, Lublaň, Londýn). Výstav bylo dodnes osmnáct, přičemž tři z nich se uskutečnily ve výstavních prostorách našich ambasád, resp. českých i slovenských kulturních center. V současnosti renomé Zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny roste, což dokládají výpůjčky jejích mistrovských děl na významné výstavy v prestižních evropských i amerických muzeích výtvarného umění.

V roce 2005 byla taky založena Nadace současného slovenského výtvarného umění, jejíž hlavní úlohou je dokumentovat slovenský výtvarný život druhé poloviny 20. století. Nadace sbírá, archivuje a dokumentuje slovenský výtvarný život v mezinárodním kontextu s důrazem na aktivity autorů mimo oficiální scénu. Dokumenty a fondy zpřístupňuje odborné veřejnosti otevřenou formou prezenční studovny, zveřejňováním v médiích, přednáškovou, publikační i expoziční činností a ve výjimečných případech výpůjčkou renomovaným odborným institucím za účelem vystavení doma i v zahraničí. Nadace podporuje realizaci výstav současného slovenského umění nebo přednášek o něm doma i v zahraničí.

 

 

2

Klára Bočkayová: Netušené odhalenie (Pocta Chagallovi), 1991
Akryl na plátne, 90 x 80 cm

 

 

3

Milan Dobeš: Pohyb svetla I., 1966
Objekt, kov, zrkadlo elektrický motor, 67 x 67 x 31 cm

 

 

4

Rudolf Fila: Premaľba, 1991
Olej na plátne, 95 x 95 cm

 

 

5

Stanislav Filko: Oltár, 1965 – 1966
Objekt, kombinovaná technika, v. 185 cm

 

 

6

Jozef Jankovič: Pohyblivé ruky, 1970
Objekt, kombinovaná technika, v. 140 cm

 

 

7

Július Koller: Československo, 1968
Latex na textile, 82 x 136 cm

 

 

8

Juraj Meliš: Autoportrét s ideou, 1980
Fotografia, drevený rám, 60 x 38 cm

 

 

9

Alex Mlynárčik: Agence Argillia Press I., 1977
Serigrafia na striebornom podklade, kartón, 61 x 85 cm

 

 

10

Alex Mlynárčik: Agence Argillia Press II., 1977
Serigrafia na striebornom podklade, kartón, 61 x 85 cm

 

 

11

Milan Paštéka: Tichý smiech, 1970
Olej na plátne, 60 x 108 cm

 

 

12

Andrej Rudavský: Postava, 1966
Bronz, v. 100 cm

 

 

13

Rudolf Sikora: Z mesta von III., 1970
Autottypia, papier, 70 x 50 cm

 

 

14

Rudolf Uher: Paralely, 1965
Drevo, v. 76 cm

 

 

15

Jana Želibská: Ona, 1966
Kombinovaná technika a materiál, 70 x 122 cm