Vzdělání

Nadace pro rozvoj vzdělání, kterou založila skupina PROXY-FINANCE a. s., pomáhá již 15 let. Orientuje se zejména na tři cílové skupiny: vysokoškoláky, fyzicky hendikepované děti a děti v pěstounské péči. Společným jmenovatelem pomoci je nepříznivá finanční a sociální situace žadatelů.

Nadace se vyprofilovala jako organizace, na kterou se obracejí Slováci, kteří se rozhodli studovat na některé VŠ v České republice, nebo ambiciózní vysokoškoláci, kteří chtějí vycestovat na studijní pobyt do zahraničí. V dosahování jejich cílů jim pomáhají dva programy, a to Lehčí rozběh a Za vzděláním do zahraničí.

Další programy jsou určeny zdravotně a sociálně hendikepovaným dětem a mladým lidem. V projektu Učebnice pro nevidomé děti platí nadace nevidomým dětem v integraci výrobu unikátních ručně vyráběných učebnic z knihařské dílny Orbis Tactus. Nepostradatelnost počítačů v dnešním světě pociťují tělesně postižené děti, které často tráví část roka na lůžku a potřebují spojení se světem, ve srovnání se zdravými lidmi dvojnásobně. Proto nadace financuje v programu PC pro hendikepované děti jejich nákup těm, jejichž rodiče si tuto pomůcku nemohou dovolit koupit sami.

Na nadaci se mohou obracet i děti, které žijí v dětských domovech, domech na půl cesty a v pěstounských rodinách. V programu Krok k lepšímu zaměstnání jim nadace nabízí financování kurzů, jako je barmanský, pedikérský, řidičský apod. Získané dovednosti jim pak mohou pomoci zvýšit svůj kredit na trhu práce.

Nadace pro rozvoj vzdělání se zapojila i do Adopce na dálku, dlouhé roky podporuje devět dětí na Zakarpatské Rusi.

Více informací k nadaci najdete na stránce http://www.nadaceprovzdelani.cz

 

kolaz 2