Historie společnosti

Prvá slovenská investičná spoločnosť, a. s., která byla založena v roce 1991 jako první ze společností současného investičního holdingu PROXY-FINANCE a. s., představovala první soukromou investiční instituci na českém a slovenském trhu. Historicky poprvé umožňovala i drobným investorům aktivní účast na kolektivním investování a privatizaci. Tento záměr se podařilo naplnit a společnost se stala třetím největším investičním fondem na slovenském trhu.

V průběhu první poloviny 90. letech začala skupina na československém a později na českém a slovenském trhu zakládat další soukromé finanční instituce v oblastech, které v našem regionu nebyly dobře známé, nebo byly zcela prvními finančními institucemi svého druhu. Takto vznikla nejstarší slovenská leasingová společnost B.O.F. Leasing, a. s., jeden z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s cennými papíry BH Securities, a. s., český Penzijní fond JISTOTA, a. s., a slovenská ERGO poisťovňa, a. s. Již v prvních letech od svého založení získaly tyto společnosti významný podíl na příslušném segmentu trhu v České a Slovenské republice. Mnoho z těchto společností bylo po roce 2000 propojeno formou přímé akvizice nebo formou spojení společností s mezinárodními finančními institucemi, jakými jsou ABN AMRO N.V., KBC GROUP, skupina ING nebo skupina Banca Intesa. Kromě klasického finančnictví se skupina od svého počátku v menší míře věnovala také aktivitám zaměřeným na restrukturalizaci podniků s finančními problémy, financování developerských projektů a podnikání s pohledávkami, které se postupem let staly významnou částí současného portfolia aktivit skupiny.

V lednu roku 1993 se Prvá slovenská Investičná spoločnosť, a. s., rozhodla nepodlehnout tlaku tehdejší slovenské vlády proti svobodě tištěného slova a umožnila založení deníku SME. Díky pevné víře ve špičkový žurnalismus se z deníku SME brzy stal daleko nejuznávanější a nejvlivnější zdroj zpravodajství, který od roku 1993 chrání demokracii na Slovensku.

Prožili jsme dravé prostředí raného kapitalismu, opresivní slovenskou vládu, konsolidaci trhu s příchodem zahraničních bank, finanční krizi, a to vždy s kladným hospodářským výsledkem.

Náš růst pochází ze soukromé aktivity, a ne ze spolupráce s veřejným sektorem. Růst našich partnerů a etický přístup byl a je pro nás klíčový.